PREMIÉRA V KATOVCíCH!!! Nebo jak Míla říká v Kátojcích.
Od minuty 6.50 malá reportáž.
Mnoho díků Strakonické televizi!
Ab der 6.50 Minute eine kleine Reportage.

Týdeník Strakonicko 30. Mai 2018